Jelenlegi hely

Könyvajánló: 10 talentum

Wenczl József 1945-2014

Világhírű koreográfusunk, nagyszerű táncosunk, feledhetetlen embertársunk halálának első évfordulójára emlékkönyvet jelentetett meg „10 talentum” címmel a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes.
A közel 140 oldalas, gazdag képanyagot tartalmazó könyv közli Wenczl József életrajzát, felsorolja kitüntetéseit, csokorba szedi legnépszerűbb koreográfiát. Egy rövid írásában ő maga vall arról, hogyan lett táncos, mi késztette arra, hogy gyűjtő utakra induljon és koreográfiákat készítsen. Egy másik írásában büszkén ír az általa vezetett tánccsoport kimagasló eredményeiről.

A könyv mintegy félszáz oldalnyi visszaemlékezést tartalmaz: szerettei, barátai, tanítványai, táncosai, tisztelői írnak róla elismerő, méltató, igen meghatott szavakat. És természetesen nemcsak vörösváriak. Babarctól Vaskeresztesig megszólalnak mindazon táncegyüttesek vezetői, ahol művészeti vezetőként, koreográfusként működött és alkotott magas színvonalon.
Olvashatók a könyvben a temetésén elhangzott gyászbeszédek, köztük Balla Sándor plébános úré is. Az ő evangéliumi példabeszédéből vette a szerkesztő, Fogarasy Attila a könyv címét.
A plébános úr Máté evangéliumából idézett Wenczl József koporsójánál: a szolgáról, akire az ura 5 talentumot bízott elutazása előtt, és amikor visszatért, a hűséges és tehetséges szolga 10 talentumot adott neki vissza. A példabeszéd a tehetségről szól, arról, hogy talentumainkat, tehetségünket használnunk, kamatoztatnunk kell. Aki elvesztegeti tehetségét, aki nem meri forgatni talentumait, csak mihaszna lesz itt, e földön, s úgy jár, mint az a szolga, aki elásta az urától kapott talentumot: „Vegyétek hát el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindannak, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék.”
Az emlékkönyv sajtótükör fejezetea Wenczl Józseffel élete során készült interjúkból közöl válogatást. Az első interjút Elly Kiss készítette, és a Neue Zeitung 1972/4-es lapszámában jelent meg. Az utolsó interjút Wenczl József Gerner Évának adta az UnsermBildschirm számára 2014. október 25-én, tragikus hirtelenségű halála előtt néhány órával.
A kötet 24 oldalas színes fotóalbummal zárul.

Wenczl József talentumait megtízszerezte, megszázszorozta tevékeny élete során. Olyan értéket létre hozva, olyan példát mutatva, amely halála után is sok évtizeden át termékenyen hat majd a hazai németség, de a világban szétszóródott dunai svábok egészének kultúrájára is.
Reméljük, e kötet is hozzájárul ahhoz, hogy e nagyszerű és tevékeny, maradandót alkotó ember, nagy tehetségű koreográfus, kiváló táncos emlékét megőrizzük, és a nemzetiségi kultúra, a hagyományok ápolásának, a nyelv és a nemzetiségi önazonosságtudat megőrzésének fontosságára felhívjuk a figyelmet.

Az emlékkönyv könyvkereskedelmi forgalomba nem került.

Megrendelhető és beszerezhető a szerkesztőnél a következő elérhetőségeken:
Mobil: +36 20 507 1100
E-mail: fogarasy@t-online.hu

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes © 2016